Klinika Sfora

Hematologia i onkologia

Oferujemy diagnostykę i terapię wszelkich postaci niedokrwistości u pacjentów internistycznych i onkologicznych. W naszej klinice istnieje możliwość leczenia trudnych i przewlekłych przypadków niedokrwistości, będących najczęściej skutkiem
innych chorób o szerokiej etiologii takich jak: choroby endokrynologiczne, choroby odkleszczowe, choroby autoagresywne-autoimmunologiczne oraz choroby nowotworowe.
W przypadku tych ostatnich zapewniamy pełne możliwości diagnostyczne oraz prowadzenie pacjentów onkologicznych. Zajmujemy się m.in. guzami litymi, nowotworami narządów jamy brzusznej i nowotworami hemopoetycznymi, takimi jak chłoniaki oraz białaczki.
Hematologia:
– rozmaz manualny – ocena cytomorgologii krwi
– pełny profil hematologiczny z krwi ogólnej
– transfuzje krwi i osocza
– diagnostykę serologiczną i molekularną chorób wektorowych / odkleszczowych
– biopsję szpiku
Onkologia – narzędzia diagnostyczne:
– biopsje cienkoigłowe z oceną cytologiczną
– biopsje gruboigłowe
– badania obrazowe (RTG / USG / endoskopia)
– biopsja szpiku
Na miejscu prowadzimy następujące terapie:
– chemioterapia onkologiczna z użyciem zamkniętego systemu Pha-Seal
– terapia metronomiczna (antyangiogenna) ukierunkowana na powstrzymanie nowotworzenia
– ECT (elektrochemioterapia) – pionierska w skali kraju metoda leczenia niektórych nowotworów, która została wprowadzona w 2016 roku terapia wspomagająca ukierunkowana antynowotworowo

Lek. wet. Sebastian Borowik