Klinika Sfora

Behawioryzm

Celem terapii behawioralnej jest modyfikacja niepożądanych zachowań zwierząt, które często mogą stanowić poważny problem w relacji zwierzę – opiekun.
Problemy w których służymy pomocą to m.in.:
– nadmierna lękliwość wobec ludzi i zwierząt
– fobie dźwiękowe
– lęk separacyjny (lęk zwierzęcia przed pozostawieniem go w domu)
– znaczenie moczem i kałem różnych miejsc w domu
– agresja wobec ludzi i zwierząt
– zaburzenia adaptacyjne
– zaburzenia poznawcze zwierząt starzejących się


Lek. wet. Monika Tyszkiewicz