Klinika Sfora

Neurologia

Oferujemy diagnostykę chorób ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego. W naszej klinice oferujemy m.in.:
– konsultacje neurologiczne z pełnym badaniem neurologicznym zwierzęcia i ustaleniem neurolokalizacji

– pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego metodą punkcji szczytowo- potylicznej i punkcji lędźwiowej wraz z jego podstawową oceną, badaniami serologicznymi, bakteriologicznymi i molekularnymi (PCR)
– badanie elektromiograficzne i neurograficzne obwodowego układu
nerwowego. Badanie polega na ocenie przewodnictwa w nerwie
obwodowym, płytce nerwowo-mięśniowej i ocenie amplitudy potencjałów w komórkach mięśniowych.
Elektromiografia pozwala na szybką i precyzyjną diagnostykę takich chorób jak poliradiculoneuritis, myasthenia gravis, polineuropatie i miopatie. Dzięki tej metodzie możliwa jest również ocena stopnia uszkodzenia nerwu obwodowego np. w wyniku urazu, co daje lekarzowi i właścicielowi zwierzęcia informacje na temat rokowania i ustalenie odpowiedniego postępowania z pacjentem. Dodatkowo współpracujemy z pracownią rezonansu magnetycznego, dzięki
czemu nasi pacjenci mają możliwość pełnej diagnostyki, co bezpośrednio przekłada się na dobór właściwej metody leczenia.

lek. wet. Kacper Plisz