Klinika Sfora

Szpital

Wielu pacjentów, poza leczeniem ambulatoryjnym, wymaga opieki szpitalnej.
Dotyczy to zwierząt w okresie okołozabiegowym, przewlekle chorych, niestabilnych, w stanach ostrych choroby, czy sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
Warunki szpitalne pozwalają na ciągły monitoring stanu pacjenta, czego nie jesteście w stanie zapewnić Państwo swoim podopiecznym w domu. Ponadto dysponujemy sprzętem monitorującym i wspomagającym funkcje życiowe.
Zwierzęta w lepszej kondycji, niejednokrotnie przebywają w naszej klinice w tzw. trybie szpitalnym dziennym, aby ułatwić Państwu opiekę nad chorym zwierzęciem np. podczas Państwa kilkugodzinnej nieobecności.

Lek. wet. Magdalena Parda
Lek. wet. Kacper Plisz
Lek. wet. Izabela Ciosek
Lek. wet. Dominik Krzeski

Lek. wet. Anna Hapanowicz
Lek. wet. Tomasz Zając
Lek. wet. Alicja Podsiadły