Klinika Sfora

Diagnostyka obrazowa

RTG
Dysponujemy cyfrowym aparatem rentgenowskim umożliwiającym wykonywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu możliwa jest szybka diagnostyka stanów ostrych takich jak m.in. skręt żołądka, obrzęk płuc, złamania, czy obecność ciał obcych w przewodzie pokarmowym. Pozwala to często na postawienie szybkiego rozpoznania, niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań i w konsekwencji uratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia.

USG
W niektórych stanach, badaniem bardziej wartościowym i niosącym więcej informacji dla klinicysty jest badanie ultrasonograficzne (USG).
Wykonujemy badania ultrasonograficzne (USG):
– jamy brzusznej
– układu moczowo-płciowego
– układu pokarmowego – m.in. pod kątem niedrożności, obecności ciał obcych, zmian rozrostowych
– układu rozrodczego, w tym diagnostykę ciąży
– klatki piersiowej
– szyi
– zmian skórnych i tkanki podskórnej
Istnieje również możliwość wykonania biopsji i punkcji pod kontrolą USG.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) celowana
polega na pobraniu konglomeratu komórek za pomocą cienkiej igły wprowadzonej do odpowiedniej tkanki pod kontrolą USG. Przykłady wykonywanych u nas biopsji cienkoigłowych celowanych:
– biopsje węzłów chłonnych – zarówno tych zlokalizowanych powierzchownie jak i w jamie brzusznej i klatce piersiowej; badanie to jest przydatne m.in. w diagnostyce chorób zapalnych i nowotworowych,
– biopsje śledziony – diagnostyka m.in. chorób zapalnych, nowotworowych i zwyrodnieniowych,
– biopsje ściany żołądka/jelit cienkich – diagnostyka m.in. chorób zapalnych (np. IBD u kota), chorób nowotworowych,
-biopsje zmian rozrostowych w klatce piersiowej (też biopsje gruboigłowe),
– biopsje zmian guzowatych skóry/tkanki podskórnej/mięśni (też biopsje grubo igłowe).
Biopsja gruboigłowa celowana – polega na wprowadzeniu specjalnej grubej igły bioptycznej (np.typu tru-cut) do tkanki i pobraniu jej cylindrycznego wycinka. Uzyskuje
się w ten sposób kawałek tkanki lub narządu.
Przykłady wykonywanych u nas biopsji gruboigłowych:
– biopsja wątroby – diagnostyka chorób zapalnych, nowotworowych, łagodnych przerostów guzkowatych, chorób spichrzeniowych (np. miedzi),
– biopsja nerek – diagnostyka chorób zapalnych, zmian zwyrodnieniowych w nerkach,
chorób nowotworowych, amyloidozy,
– biopsja prostaty – diagnostyka chorób zapalnych, łagodnego przerostu, chorób
nowotworowych,
– biopsje zmian rozrostowych w klatce piersiowej oraz zmian guzowatych skóry/tkanki
podskórnej/mięśni.
Punkcja po kontrolą USG – polega na nakłuciu struktur zawierających płynną zawartość w celu jej ewakuacji i zbadania (posiew, cytopatologia). Metodą tą można również
podawać miejscowo leki. Przykłady wykonywanych u nas punkcji:
– punkcja pęcherza moczowego (cystocenteza) – pobranie moczu na posiew,
– punkcja zmian torbielowatych/ropni prostaty – pobranie materiału z torbieli/ropnia na
posiew, cytopatologię; opróżnienie zawartości ropni i podanie do nich leków,
– punkcja pęcherzyka żółciowego (cholecystocenteza) – pobranie zawartości pęcherzyka
na posiew, cytopatologię.

Lek. wet. Joanna Niewęgłowska – USG
Dr n. wet. Kamil Kacprzak – USG

Lek. wet. Dominik Krzeski – USG
Lek. wet. Karolina Kruk-Szczepańska – Echo serca
Lek. wet. Tomasz Zając – Echo Serca