Klinika Sfora

Endoskopia

Endoskopia jest ogólnym pojęciem, które obejmuje zabiegi diagnostyczno-
terapeutyczne polegające na ocenie narządów wewnętrznych przy użyciu wzierników (endoskopów) optycznych ze źródłem światła. Badanie endoskopowe składa się z oceny makroskopowej narządu i z pobrania próbek do badań laboratoryjnych (biopsja, posiew bakteriologiczny lub mykologiczny, cytologia).
Istnieje również możliwość wykonania interwencyjnego zabiegu endoskopowego polegającego np. na usunięciu ciała obcego z żołądka.
W naszej lecznicy wykonujemy następujące badania / zabiegi endoskopowe:
– gastroskopia i duodenoskopia (badanie żołądka i dwunastnicy)
– kolonoskopia (badanie jelita grubego)
– laryngoskopia (ocena funkcji krtani)
– bronchoskopia (badanie dróg oddechowych)
– rinoskopia (badanie jamy nosowej)
– otoskopia (badania przewodu słuchowego)
*szczegółowe opisy wskazań do poszczególnych zabiegów znajdują się niżej
Kolonoskopia – endoskopia jelita grubego. Do wskazań diagnostycznych należą:
– choroby jelita grubego
– przewlekłe biegunki
– IBD – nieswoiste zapalenie jelit
– krwawe stolce
Wykonywane zabiegi: ocena endoskopowa, biopsja jelit
Laryngoskopia – endoskopia gardła. Do wskazań diagnostycznych należą:
– ocena motoryki chrząstek krtaniowych (porażenie krtani)
– ocena nozdrzy tylnych (diagnostyka zapaleń, nowotworów, polipów u kotów,
– obecności ciał obcych
– ocena błony śluzowej gardła i krtani w stanach zapalnych
– diagnostyka BUAS – zespołu oddechowego psów krótkoczaszkowych (patrz
publikacja)
– przewlekłe stany zapalne gardła
Wykonywane zabiegi: ocena endoskopowa, biopsja, pobranie posiewu, cytologia gardła, usuwanie ciał obcych
Bronchoskopia – endoskopia dróg oddechowych. Do wskazań diagnostycznych należą:
– choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
– przewlekłe stany zapalne tchawicy i oskrzeli
– przewlekły i nawracający kaszel
– zmiany chorobowe stwierdzone radiologicznie w klatce piersiowej
– podejrzenie nowotworów tchawicy, oskrzeli i płuc
– astma kotów
– zapadalność tchawicy (rasy małe i miniaturowe)

Wykonywane zabiegi: ocena makroskopowa, biopsja, popłuczyny tchawiczo- oskrzelowe metodą BAL, posiew, cytologia dróg oddechowych.

Rinoskopia – endoskopia nozdrzy tylnych i przednich. Do wskazań
diagnostycznych należą:
przewlekły i nawrotowy wypływ z nosa – jednostronny lub obustronny
– wypływ krwisty z nosa
– choroby nozdrzy: stany zapalne, obrzęk nosa
– nowotwory jamy nosowej
– zmiany radiologiczne w obrębie zatok przynosowych
– podejrzenie obecności ciał obcych
Wykonywane zabiegi: ocena endoskopowa, biopsje, posiew, cytologia, usuwanie
ciał obcych.
Otoskopia – endoskopia przewodu słuchowego. Do wskazań diagnostycznych należą:
– choroby kanałów słuchowych
– podejrzenie perforacji błony bębenkowej
– zapalenia i nowotwory kanałów słuchowych
– podejrzenie ciał obcych
– zapalenie ucha środkowego, zaburzenia przedsionkowe
– przewlekły wypływ z kanałów słuchowych
Wykonywane zabiegi: ocena makroskopowa, biopsja, cytologia z puszki bębenkowej, posiew bakteriologiczny, usuwanie ciał obcych.


Lek. wet. Sebastian Borowik
Dr n. wet. Kamil Kacprzak